6-9

Stor-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola 6-9 och skolan ligger i Forsgläntan i östra Kungsbacka. Stor-Nova inryms i moderna, ljusa och luftiga lokaler. Generösa gemensamma ytor inbjuder till kontakt mellan de olika klasserna och man hjälps åt med både skolarbete och aktiviteter på rasterna.

Schemat är uppdelat på förmiddags- och eftermiddagspass med en timmes lunchrast. Lärarnas förhållningssätt utgår från elevernas nivå och intressen och Lgr 11 styr innehållet i undervisningen.

På Stor-Nova finns fyra klasser och totalt omfattar det cirka 120 elever. Stor-Nova är ett relativt litet högstadium där alla känner alla och barnen kan arbeta i en trygg miljö. För att möjliggöra skolans IT-strategi har vi valt att arbeta med Mac-datorer. Alla elever från vårterminen i åk 6 får en egen MacBookAir att ansvara för under sin högstadietid.

Vi har behöriga lärare i alla ämnen.

På Stor-Nova finns fyra skolklasser:

En klass åk 6 – Pegsus

En klass åk 7 –  Lupus

En klass åk 8 – Altair

En klass åk 9 – Pax

En dag i årskurs 6-9

 – På måndagar börjar alla klasser kl. 9.00 med ett IUP-pass. Här är fokus på kommande veckan, vad som behöver arbetas med och vad man kan behöva stöd i eller utmaningar i.
– Övriga skoldagar börjar klasserna 8.30 och har lunchrast mellan 11-12. Sluttiderna varierar under veckan för de olika klasserna.
– Idrottslektionerna har vi i idrottshallen bredvid skolan.
– Pedagogiskt material och arbetssätt – vår målsättning är att ämnesintegrera så mycket det går och skapa arbetsområden där olika ämnens centrala innehåll ingår.
– Som språkval har vi franska, spanska eller svensk/engelska.