Allmänt om Nova

  • Nova montessoriskola är en skola för barn från 1 år upp till årskurs 9 som ligger i centrala Kungsbacka.
  • Vårt arbete för att ge alla barn möjlighet att nå målen i skollagen genomsyras av Montessoripedagogikens principer. Dessa sätter barnet i centrum genom att stimulera och inspirera till utveckling utifrån barnets behov och vilja.
  • Nova Montessoriskola drivs helt utan vinstintresse  som en ekonomisk förening bestående av medlemmarna, dvs föräldrarna.
  • Novas rektor och förskolechef driver den pedagogiska verksamheten tillsammans med vår fina personal.
  • Föräldrar till barn på Nova Montessoriskola har stora möjligheter att påverka och bidra med sin kunskap och kompetens genom ett aktivt deltagande i föreningen, via praktiskt arbete eller som styrelseledamot.
  • Nova Montessoriskola har bara behöriga lärare.