Börja hos oss

Följande har sagts om vår skola och undervisning:

Citat från elever:

Om man har svårt för någonting, så förklarar de när man inte fattar.
– Man får använda material och man förstår vad man gör och bara kunna sitta med ett papper och läsa.
Man känner de flesta och man känner sig hemma i klassen och med lärare.
– Stämningen är jättebra. Det är väldigt lugnt och bra arbetsmiljö.
– Stämningen i skolan är perfekt.
– Mina lärare hjälper mig jättebra. De frågar ifall jag vill ha hjälp och om jag vill ha hjälp, så hjälper de mig alltid.
– Man blir bra förberedd för gymnasiet.

Citat från lärare:

– Man jobbar så nära dem (eleverna) och får så bra kontakt med föräldrarna.
– Alla barn är allas barn.
– Nova är den lilla skolan i den stora världen.

 

Om Ni tycker att Nova Montessoriskola är en skola för ert/era barn och om ni som föräldrar vill engagera er i skolans utveckling för våra barns bästa, så anmäl er till Novas kö via följande länkar. Observera att om anmälan ska gälla både till förskola och skola måste båda länkarna fyllas i. Det sker ingen automatisk uppflyttning från kön för förskola till kön för skolan.

» Förskola
» Grundskola