Elev & förskolebarn

Förskolan, F-5 och fritidshemmet Galaxen har sina lokaler på Lill-Nova vid Signeskulle i centrala Kungsbacka. Novas årskurser 6-9 håller till på stor-Nova i vackra Forsgläntan i Östra Kungsbacka.

Mer information finns under huvudmenyn.

Förskolan
Förskolans verksamhet har sina lokaler på Lill-Nova och är indelade i två avdelningar, Solen eller Månen. På förskolan finns material som stimulerar lusten till att läsa, räkna, utforska och studera. Miljön på Solen och Månen är anpassad till barnen och allt material är framtaget för att stimulera och stärka barnens självkänsla och ”jaguppfattning”. Vi arbetar mycket med att göra barnen självständiga och tro på sin förmåga.

-5
F – 5 finns på Lill-Nova som ligger vid Signeskulle i centrala Kungsbacka. Skolbarnen går i åldersblandade klasser och det är cirka 20 elever per klass. Våra lärare arbetar med att ta tillvara på den nyfikenhet och kunskapsiver som eleverna har.

6-9
Stor-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola 6-9 och skolan ligger i Forsgläntan i östra Kungsbacka. Stor-Nova inryms i moderna, ljusa och luftiga lokaler. Generösa gemensamma ytor inbjuder till kontakt mellan de olika klasserna och man hjälps åt med både skolarbete och aktiviteter på rasterna.

Fritidshemmet Galaxen
Fritidshemmet Galaxen består av två avdelningar, Galaxen F-2 och Galaxen 3-5. Fritidshemmet har som målsättning att ge barnen en meningsfull fritid och möjlighet att utveckla barnens sociala kompetens.