Elevhälsa

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård BVC erbjuder yngre barn.

Skolhälsovårdens inriktning är förebyggande. Vi vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan t ex oklar trötthet, magont, misstanke på mobbing m.m.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också skolhälsovården kontaktas. Skolhälsovården kan medverka till att undervisning och vistelse i skolan anpassas till elevens hälsoproblem.

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsa såsom specialpedagog, skolpsykolog, kurator och syokonsulent – när behov finns.

Samarbete kan också ske med bl. a. sjukvården på distriktsläkarmottagning och sjukhus.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.