Förälder

Föräldramedverkan
Som förälder på Nova Montessoriskola har du stora möjligheter att påverka och bidra med din kunskap och kompetens genom ett aktivt deltagande i föreningen, via praktiskt arbete eller som styrelseledamot. Nova Montessoriskola drivs som en ekonomisk förening, helt utan vinstintresse. Vi vill att skolans medel i så stor utsträckning som möjligt ska komma verksamheten till godo.

Alla familjer har rätt vara medlemmar i föreningen och betalar då en insats om 500 kronor. Insatsen ger en rösträtt vid årsmötet. Medlemskapet påverkar inte barnets rätt att gå i föreningens olika verksamheter. Föräldradeltagandet ser olika ut beroende på om ditt barn går i förskolan eller skolan men en aktiv föräldramedverkan är en självklarhet för oss!

På Nova är det alla föräldrars ansvar att:
•  aktivt delta i uppgifter i barnets avdelning eller klass.
•  delta på två städdagar per läsår.
•  skolan har en välfungerande styrelse.
•  medlemmar deltar på årsmötet, vid vilket styrelsen väljs.

Genom att vi föräldrar bidrar med aktiv föräldramedverkan stöttar vi skolan, vi visar våra barn att vi är engagerade i deras skolmiljö samtidigt som vi lär känna andra föräldrar och personal.

Vår förhoppning är att ni som föräldrar ska känna er delaktiga i skolan genom att vara aktiv i era arbetsgrupper. Ett stort engagemang i arbetsgrupperna är ett bra tillfälle att bibehålla och ständigt förbättra skolan för våra barn.

Hälsningar/Styrelsen