Fritidshemmet Galaxen

Fritidshem är för barn mellan 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar.

 Fritidshemmet Galaxen består av två avdelningar, Galaxen F-2 och Galaxen 3-5. På våra fritidsavdelningar arbetar fritidspedagoger, förskolelärare och barnskötare.

Fritidshemmet har som målsättning att ge barnen en meningsfull fritid och möjlighet att utveckla barnens sociala kompetens.   Varje dag erbjuds det aktiviteter såsom utflykter till skogen, biblioteket, pyssel , spel och massa andra roliga saker.

 

En dag på F-2 respektive 3-5

– Gruppernas sammansättning
– Tider
– Aktiviteter
– Pedagogiskt material och arbetssätt
– Lokaler och miljö