Historia

Nova Montessoriskola startade hösten 1999 i tillfälliga lokaler på Verkstadsgatan med två lågstadieklasser och en mellanstadieklass om tillsammans 60 elever. Höstterminen 2000 flyttade 40 förskolebarn och 115 skolelever samt personal in i vår nybyggda skolbyggnad i Signeskulle.

Lagom till teminsstart hösten 2002 stod Stor-Nova klart.

Novaandan, som grundlades under ”nybyggartiden” på Verkstadsgatan, präglas bl.a. av den trygghet och harmoni som personal och elever ständigt arbetar med i en skola där seriositet och arbete på intet sätt står i motsatsförhållande till det roliga. Nova är den lilla skolan med det stora hjärtat.