Ledning & Organisation


Styrelsen är huvudman
Styrelsen ansvarar för att skapa övergripande riktlinjer och förutsättningar för verksamhetens utveckling och för att Nova ska vara det bästa alternativet för våra barn.

I styrelsens ansvar ingår säkerställande av att utbildning och verksamhet genomförs i enlighet med skollagen och andra relevanta bestämmelser.

Föreningens styrelse består av fem till sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs vid årsmötet och vår nuvarande ordförande är Niclas Lilja , ordforande@montenova.se.

Alla ledamöter är föräldrar till barn i skolan och/eller förskolan. I styrelsen ingår även skolchef och vid behov bjuds personalrepresentanter in. Styrelsemöte hålls cirka 10 gånger per år. Varje år har föreningen en årsstämma och alla medlemmar bjuds in. Den ekonomiska föreningens medlemmar, d v s föräldrarna, väljer vid detta tillfälle styrelse.

Rektor och förskolechef leder den pedagogiska verksamheten
Styrelsen har delegerat ansvar för den pedagogiska verksamheten till rektor och förskolechef.

I rektor och förskolechefs ansvar ingår att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten avseende arbetsgivaransvar, elevansvar och ekonomi.