Målsättning

En förskola, skola och fritidshem där barnen får ta plats, bli sedda och kan ha inflytande.

  • Målsättningen är att skapa kreativa, självständiga individer med stor social kompetens.

Nova har verksamhet från 1 år upp till årskurs 9. En röd tråd löper mellan förskola, skola och fritidshem och det finns ett uttalat samarbete mellan barn, personal och föräldrar som bygger på ömsesidig respekt för varandra