Kurator

Kurator har psykosocialt arbete som huvudarbetsuppgift och kan komplettera pedagogen och övriga verksamma i förskolan/skolan om det finns behov av ett fördjupat socialt perspektiv. Kurator verkar på individ- grupp och organisationsnivå.

Kurator har kunskaper kring den sociala människan, relationer och kommunikationer och verkar för förståelse och utveckling för gruppen och individen. Kurators främsta verktyg är samtal. Kuratorn har stödjande samtal med elever och dess föräldrar för att lotsa dem mot en välfungerande skolgång och ett bättre mående.

Kurator fungerar som länk mellan förskola/skola och det omgivande samhället och bidrar till ökad förståelse kring barns välmående och utveckling.

Kurator erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar och barn och kan vid behov hänvisa vidare till övriga funktioner i samhället.

Kurator arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om grupprocesser, barns och ungdomars utveckling och människors levnadsvillkor.

Skolkuratorn arbetar med

  • flerpartssamtal elev- föräldrar -lärare – nätverk
  • stöd- och behandlingssamtal med enskild elev
  • grupp-, klass- och gruppsamtal
  • handledning och konsultation med skolpersonal
  • skolsocial kartläggning av enskild elev
  • organisatoriskt/strukturellt arbete, värdegrundsarbete
  • krishantering.

Har du frågor om kurator vänligen kontakta

Susanne Palmgren

Skolchef/förskolechef

Susanne.palmgren@montenova.se