Rektor

Rektor ansvarar för barn- och elevhälsan (EHT) och är en central person i barn- och elevhälsoarbetet. Rektor är den som har kompetens att vidmakthålla barn- och elevhälsans perspektiv även i andra frågor inom enheten. Detta gäller även inom den egna organisationen och i kontakter med andra förvaltningar i syfte att få ett hälsofrämjande synsätt i all verksamhet. När samarbetet mellan olika funktioner och kompetenser fungerar inom elevhälsan kan rektor få bra och väl genomarbetade underlag för beslut som t.ex. rör prioriterade arbetsområden, organisation av klasser och grupper, behov av kompetensutveckling mm.

Har du frågor är du välkommen att kontakta;

Catharina Andersson

Catharina.andersson@montenova.se

Rektor

F-9