Skolläkaren

Skolläkaren fungerar som medicinsk rådgivare till elever, personal och föräldrar. Skolläkaren utför hälsoundersökningar i åk 4. Elevhälsans ambition är att arbeta hälsofrämjande på ett folkhälsoplan där skolläkaren också ingår i ett mer övergripande sammanhang.

Har du frågor är du välkommen att kontakta;

Charlotte Moberg

Skolsköterska

Charlotte.moberg@montenova.se