Skolsköterskan

Skolhälsovården är en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar mot barn och ungdomar. Skolhälsovårdens arbete lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och för den skall det finnas en, av nämnden utsedd, verksamhetschef.

Skolsköterskan möter regelbundet alla elever i skolan utifrån det nationella basprogram man arbetar efter. Det gör att skolsköterskan får en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa ur ett helhetsperspektiv.

Skolsköterskan ska arbeta med att tydliggöra det förebyggande elevhälsoarbetet på skolan. Detta arbete sker genom insatser på organisations- grupp– och individnivå.

Grupp/organisation: Arbetsmiljö, arbete mot mobbning, hälsoundervisning för att påverka livsstil som t ex sex och samlevnad, livskunskap, tjej/killgrupper, kost och fysisk aktivitet.

Har du frågor, vänligen kontakta

Charlotte Moberg

Skolsköterska

Charlotte.moberg@montenova.se