Nova Montessoriskola

– den lilla skolan med det stora hjärtat

hjärta

Vår vision:  en montessoriskola som följer tiden – in i framtiden. Vi utbildar öppna, nyfikna trygga individer – världsmedborgare.

Vårt uppdrag är att arbeta utifrån styrdokumenten, aktuell forskning och montessoripedagogikens värdegrund så att våra elever:

 • trivs och känner sig trygga
  • Vi lägger stor vikt vid att lära känna varandra i början av varje läsår
  • Alla elever blir sedda och bekräftade av all personal
  • All personal tar ansvar för eleverna i alla situationer
 • når kunskapskraven i alla ämnen
  • Vi sambedömer och analyserar gemensamt resultatet av nationella prov och betyg
  • Vi tydliggör mål och kunskapskrav för arbetet i skolan
  • Vi arbetar kollegialt och använder ny forskning
 • utvecklas maximalt utifrån sina möjligheter och förmågor
  • Vi anpassar centralt innehåll (Lgr11) årskursvis och reviderar årligen utifrån resultat, utvärdering och analys
  • Vi undervisar tematiserat och jobbar med förmågorna i ett sammanhang
  • Vi använder självskattning, formativ bedömning och kamratrespons för att hjälpa eleven ta nästa steg
 • lämnar Nova med god självkänsla och fortsatt lust att lära
  • Vi använder ett varierat undervisnings-och redovisningssätt och nyttjar ny teknik
  • Våra elever tränas i att ta ansvar och att göra egna val
  • Elevens tilltro till sina möjligheter skapas genom positiva förväntningar

Nova vision